Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdravotní péče

Každý občan České republiky má v Chorvatsku nárok na věcné dávky v rozhsahu nutné a neodkladné zdravotní péče podle chorvatského práva, a to na účet své české zdravotní pojišťovny. Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejich poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života a které se nedají odsunout až do doby návratu do ČR.


K tomuto účelu je nutný Evropský průkaz zdravotního pojištění, který potvrzuje nárok na okamžité potřebné věcné dávky při přechodném pobytu na území Chorvatska. Pokud tento doklad nemáte, požádejte svou zdravotní pojišťovnu o jeho vystavení. Pokud nebude schopna tento průkaz vystavit do doby vašeho odjezdu, vydá vám tzv. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Na základě předchozího souhlasu vaší zdravotní pojišťovny v Čechách můžete v Chorvatsku čerpat i zdravotní péči nad rámec péče nutné a neodkladné. Typickým případem takovéto péče je dialýza. Vaše pojišťovna za tímto účelem vystaví formulář CZ/HR111A, kde vám potvrdí nárok na věcné dávky i nad nezbytný rozsah při přechodném pobytu na území Chorvatska.

Nárok na zdravotní péči na základě mezinárodní smlouvy lze v Chorvatsku uplatnit pouze u smluvních lékařů chorvatského Zavodu za zdravstveno osiguranje (Chorvatský ústav zdravotního pojištění je jediným nositelem veřejného zdravotního pojištění v Chorvatsku). Smluvní lékaři a lékárny Zavodu bývají v každé větší vesnici (90% lékařů v Chorvatsku je smluvních).Poznáte je podle označení „Ugovorna zdravstvena ustanova“, nebo „Ugovorni lječnik privatne praxe“, popřípadě „Ugovorni zdravstveni djelatnik“. Podstatné je slovo“Ugovorni“. Všechna zdravotní střediska a všechny nemocnice jsou smluvní. V případě potřeby proto doporučujeme vyhledat tzv. „Dom zdravlja“(zdravotní středisko), který je v každé větší obci. V případě stomatologů je situace jiná a většina stomatologů je soukromá. Pokud tedy budete chtít poskytnout neodkladnou péči u stomatologa bez toho, abyste ji museli hotově uhradit, obraťte se opět na Dom zdravlja, kde je vždy smluvní stomatolog.

Jak postupovat v případě nutnosti vyhledání lékařské péče?

Vznikle-li vám během pobytu na území Chorvatska potřeba nutné a neodkladné péče, můžete se přímo obrátit na smluvní zdravotnické zařízení s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením ho nahrazujícím). Veškeré potřebné údaje z Evropského průkazu musí být přepsány do Prohlášení (Izjava). Poskytnete-li ošetřujícímu lékaři kopii průkazu, povinnost vyplnění Prohlášení odpadá. Pokud nebudete mít Evropský průkaz k dispozici, bude po vás ošetřující lékař vyžadovat platbu v hotovosti.

Pokud vám lékař předepíše léky, je třeba je vyzvednout v lékárně, která má označení smluvní lékárny (Ugovorni). Pokud vyzvedete léky v nesmluvní lékárně, musíte je uhradit v hotovosti.


V případě jakékoli platby v hotovosti si vyžádejte účet, na kterém bude přesně uveden popis služby, za kterou jste zaplatili, částka a podpis odpovědné osoby. Po návratu požadujte proplacení po vaší české pojišťovně. částka již bohužel nebude 100 % toho, co jste v Chorvatsku zaplatili.

Nebudete-li mít s sebou Evropský průkaz a bude potřeba hospitalizace, požádejte zaměstnance nemocnice (bolnica) o kontaktování vaší pojišťovny v Čechách.


Při ošetření v Chorvatsku se na vás budou vztahovat stejné podmínky jako pro chorvatské občany, tj. spoluúčast.

Bez spoluúčasti:
děti do 18 let, přeprava záchrannou službou, rychlá stomatologická pomoc, zdravotně nezbytná nemocniční péče vyjma nákladů na lůžko a stravu, některé léky

15 %: speciální zdravotní péče včetně jednodenní chirurgie, speciální stomatologická péče, ortopedické a jiné pomůcky
25 %: náklady na lůžko a stravu při hospitalizaci při chronických onemocněních, některé léky
30 %: náklady na lůžko a stravu při hospitalizaci při akutních onemocněních
50 %: některé léky, stomatologická zdravotní péče v mobilní a fixní protetice dospělých osob

Další administrativní poplatky:

  • každá prohlídka vybraného lékaře v primární zdravotní péči: 10,00 kun
  • každý vydaný recept: 10,00 kun
  • každé vydané doporučení k odborně konziliární zdravotní péči: 10,00 kun
  • každé vydané doporučení do nemocniční zdravotní péče: 10,00 kun
  • každá prohlídka provedená v odborně konziliární zdravotní péči bez doporučení: 10,00 kun
  • každé ověřené potvrzení o ortopedické či jiné pomůcce: 10,00 kun
  • každý vydaný příkaz k převozu sanitkou : 5,00 kun

 

Pojištěná osoba, která v průběhu kalendářního měsíce zaplatila administrativní poplatky v celkové částce 30,00 kun, je osvobozena od dalšího placení poplatků za příslušný měsíc.

Právo na osvobození od placení spoluúčasti mají děti do 18 let a invalidé s poškozením organismu nejméně 80% podle zvláštních předpisů.

Smlouva s Chorvatskem nekryje transport zpět na území ČR, ani nutnou spoluúčast. Tyto náklady česká zdravotní pojišťovna nebude moci v žádném případě uhradit.

Vzhledem k výše uvedeným informacím doporučujeme uzavřít před odjezdem do Chorvatska zdravotní připojištění.